Εφορευτικό Συμβούλιο - Βιβλιοθήκη Ζακύνθου

ΤΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(ΦΕΚ Α.Φ. 351/51687/Γ4/6-5-2020)

Τακτικά μέλη

  • Φίλιππος Συνετός, Εκδότης - Δημοσιογράφος, Πρόεδρος

  • Μάργαρη Φιλιππίτσα - Φραγκίσκη, Eκπαιδευτικός Διευθύντρια Λυκείου, αντιπρόεδρος

  • Μινώτου Μαριέττα, Λέκτορας

  • Αγγελούσης Ευάγγελος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

  • Μαρινάκης Ανδρέας, πολιτικός μηχανικός

Αναπληρωματικά μέλη

  • Κλάδης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός

  • Ανδρίτσος Αθανάσιος, εκπαιδευτικός

  • Βαρβαρίγου Ιωάννα, εκπαιδευτικός

  • Στραβοπόδη Αντωνία, δικηγόρος

  • Σεβαστιάδης Ευάγγελος, εκπαιδευτικός-μουσικός

To Top