Προσωπικό - Βιβλιοθήκη Ζακύνθου

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

  • Άγριου Μαρία, ΠΕ Φιλόλογος, Προϊσταμένη

  • Διονυσία Κορφιάτη, Δ.Ε. Διοικητικός Υπάλληλος

  • Αθηνά Βλαχιώτη, ΠΕ Φιλόλογος

  • Ιωάννης-Διονύσιος Μαρίνος, ΠΕ Θεολόγος

To Top